FOLKOVÝ PLUHÁČ

6. ročník

sobota 20. července 2024

Pluhův Žďár

Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu platné k 1.6.2024

1) Návštěvník festivalu je povinen respektovat aktuálně platná protiepidemická opatření a pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno. Pořízené záznamy lze použít pouze pro soukromou potřebu a jejich zveřejňování podléhá Autorskému zákonu.

3) Po zaplacení vstupného budou diváci u vchodu (pokladny) označeni samolepícím náramkem na zápěstí (jiná forma umístění náramku je nepřípustná). Náramek slouží jako vstupenka a označení umožňující divákům volný pohyb v prostoru pro ně vyhrazeném a jsou povinni ho nosit po celou dobu trvání koncertu. Diváci jsou povinni na požádání pořádkové služby ji předložit k namátkové kontrole. Vstupenka (samolepící náramek) je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.

4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty, zbraně libovolného druhu a alkoholické nápoje. Pořádková služba je oprávněna provádět kontrolu zavazadel.

5) Majitel vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

6) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena, a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

7) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.

O festivalu

  • 1. ročník - 20.7.2019
  • 2. ročník - 25.7.2020
  • 3. ročník - 24.7.2021
  • 4. ročník - 16.7.2022
  • 5. ročník - 22.7.2023

Novinky

©2024 Folkový pluháč - všechna práva vyhrazena
Akce se koná za podpory Jihočeského kraje